קריאה ממולצת

על ההתיישבות החקלאית:
חיים אבני, ארגנטינה –הארץ היעודה: מפעל ההתיישבות של הברון דה הירש בארגנטינה, מאגנס, ירושלים, תשל"ג.


על תולדות יהדות ארגנטינה בכלל:
חיים אבני, מביטול האינקוויזיציה ועד "חוק השבות", מאגנס, ירושלים תשמ"ב

Eugene F. Sofer, "From Pale to Pampa: A Social History of the Jews of Buenos Aires", Holmes & Meier, New York – London, 1982.

על חיי היהודים בארגנטינה:
Ricardo Feierstein, "Vida cotidiana de los Judíos Argentinos - del gueto al country", Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2007.